İdare Amiri: Ebru Kargın
ATAÇ ÜNLܒ NÜN ÇEVİRİSİ İLE
1964 RÖPORTAJI:

Bayan Rand, romanlarınız ve diğer eserleriniz, özellikle çok tartışılan Atlas Shrugged isimli kitabınız dikkatle tasarlanmış iç tutarlılığı olan bir dünya görüşünü yansıtıyor. Aslında bütün eserleriniz her şeyi kapsayan bir felsefi sistemin anlatımı. Bu yeni felsefe ile neyi başarmayı amaçlıyorsunuz?

İnsanlara veya en azından düşünme zahmetine katlananlara kendi içinde tutarlı, dürüst ve rasyonel bir yaşam tarzı sunmayı amaçlıyorum.

Objektivizmin ön kabulleri nelerdir? Nereden başlar?

Mevcudiyetin varolduğu aksiyomuyla başlar. Bu aksiyom objektif bir gerçekliğin duygularımızdan, hislerimizden, dilekleri-miz den, umutlarımızdan veya korkularımızdan bağımsız olarak varolduğunu belirtir. Objektivizm insanın gerçekliği algılamak ve eylemlerine yol göstermek için tek aracının mantık olduğunu savunur. Mantık derken insanın duyularıyla elde ettiği bilgileri tanımlayan ve düzene sokan işlemi kastediyorum.
Devamı...>>

AYN RAND ANLATIYOR :
En Sefil insan amaçsız olandır...
Devamı...>>
Sinan Çetin :
(Hayatın Kaynağı Kitabı Önsöz)
Dünya bizi kurtarma ve bize iyilik yapma aşkıyla dolu insanlar tarafından hep kana bulandı.Tarihteki bütün savaşları içi iyilikle dolup taşan,kendini bir dava uğruna feda ettiğini düşünen kurtarıcılar çıkardı...
Devamı...>>

Engin Enüstün :
Bu Satırların Yazarı (BSY) Objektivizm konusuna bu kadar detaylı yer ayrılmasının gerekçelerini sorabilecek okuyucularına önceden şunu söylemek istiyor: Ahlakı ve yaşamın amacını oluşturan değerlerin fiziksel ve metafiziksel (fizik ötesine ait anlamında) kökenleri ve gerekçelerini, BSY ilk kez Ayn Rand’ da gördü...
Devamı...>>
Adrese Teslim Günlük E-Gazete - 12 Ocak 2006
       

AYN RAND

AYN RANDAyn Rand, asıl adıyla Alişya Rosenbaum , 2 Şubat 1905'te Rusya'da, St. Petersburg'da doğdu. Altı yaşında kendi kendine okumayı öğrendi ve iki yıl sonra bir Fransız çocuk dergisinde ilk hayâlî kahramanını keşfetti. Bu ona hayatı boyunca örnek olacak başlıca kişiydi. Dokuz yaşında roman yazarı olmaya karar verdi. Mistisizme ve kollektivist Rus kültürüne karşı çıktı ve Walter Scott ve özellikle beğendiği yazar olan Victor Hugo ile tanıştıktan sonra kendisini Avrupalı bir yazar olarak görmeye başladı. Yüksek öğrenim yıllarında desteklediği Kerensky'nin iktidara gelişine ve başından beri yanlış ve tehlikeli gördüğü Bolşevik Devrimi'ne tanık oldu. Savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Kırım'a yerleşti ve orada yüksek öğrenimini tamamladı. Son komünist zaferi babasının eczanesine haciz getirdi ve yoksulluk dönemi başladı.Ailesi Kırım'dan döndüğünde, o felsefe ve tarih üzerinde araştırma yapmak üzere Petrograd Üniversitesi'ne girdi. 1924'te mezun olurken, hakkında soruşturma başlatıldı, üniversite dağıldı ve komünistler üniversite yönetimini devraldı. Hayatının giderek kötüleşmesine rağmen onun en çok hoşlandığı şey Batı film ve oyunlarıydı. Filmlere olan hayranlığı sebebiyle, 1924'te oyun yazarı olarak Sinema Sanatları Enstitüsü'ne girdi.

1925'lerin sonuna doğru Birleşik Devletleri ziyaret etmek için Sovyet Rusya'dan ayrılmaya karar verdi. Sovyet makamlarına ziyaretinin kısa olacağını söylemesine rağmen Rusya'ya bir daha asla dönmemeye kararlıydı. 1926'nın Şubat ayında New York'a vardı. Şikago'da altı hafta geçirdi, vizesini uzattırıp oyun yazarı olarak kariyerine devam etmek üzere Hollywood'a gitti. Hollywood'daki ikinci gününde DeMill onu stüdyosunun kapısında beklerken gördü ve Kralların Kralı film setindeki işleri yürütmeyi teklif ederek, iş ve avans verdi. Böylece Ayn Rand metin okuyucusu oldu. Bir sonraki hafta stüdyoda 1929 yılında evlendiği aktör Frank O'Connor'la tanıştı. Frank'ın ölümü ile sona eren evlilikleri 50 yıl sürdü.

Oyun yazarlığı dışında çeşitli işlerde birkaç yıl çalıştıktan sonra bir film stüdyosunda vestiyer olarak çalıştı ve Kırmızı Piyon adlı oyun metnini 1932 yılında Universal Stüdyolarına sattı. İlk romanı olan "We The Living" (Yaşamak İstiyorum) 1933'te tamamladı1. Roman, Sovyet Rusya'da komünist rejimin baskılarını ve insanların sıkıntılı yıllarını anlatmaktadır. Otobiyografik yönü ağır basan romanda baskıcı komünist rejimin bireylerin hak ve hürriyetlerine müdahalesi anlatılır. Romanda yoğun bir sosyal hayat görüntüsü altında bireyin özel hayatının yok oluşu göz önüne serilmektedir. Rand'ın bu romanı yayınevleri tarafından reddedildi. Yıllar sonra Amerika'da Macmillian ve İngiltere'de Cassell adlı yayımcılar tarafından (1936) yayınlandı.

1935 yılında "The Fountainhead" (Pınar)2 adlı romanını yazmaya başladı. Hikaye geleneksel standartlara karşı olan, savaşta doğruluktan taviz vermeyen ve aynı zamanda kendisini de hezimete uğratmaya çalışan güzel bir kadına aşık olan zeki, genç bir mimarı anlatmaktadır. Şu ana kadar 6 milyondan fazla satılan bu roman her yıl 100 binden fazla genç okuyucuya ulaşıyor. Ayn Rand Pınar'ı şöyle tasvir ediyor: Sonu ne olursa olsun insanoğlu yaşamının şafağında doğası ve hayat potansiyeliyle ilgili mükemmel vizyonunun peşine düşer. Bu vizyonu bulmak için bir kaç ipucu vardır. Pınar bunlardan biridir. Pınar son kısmında gençlik ruhunun önemini vurgulamakta, insanın şerefinin önemine işaret etmekte ve bunların hangi ortamda yaşayacağını göstermektedir. Pınar da 12 yayıncı tarafından reddedildi fakat sonunda Bobbs-Merrill tarafından yayına kabul edildi. Roman 1943'te yayınlandı, hemen klasik haline geldi ve Ayn Rand da romanla birlikte bireyci felsefenin şampiyonu olarak tanındı. Ayn Rand 1943'ün sonlarına doğru Pınar'ın senaryosunu yazmak üzere Hollywood'a geri döndü, ancak savaş zamanının kısıtlamaları bu projeyi 1948 yılına kadar erteledi. Bu arada "Anthem"3 (Ben) hikâyesini yazdı. Ancak hikâyedeki fikir ve olaylarda hiçbir değişiklik yapmadan, sadece içindeki birtakım aşırı kelimeleri çıkarttı. "Ben"; bir nükleer savaştan sonra ortaya çıkan totaliter sistemde yaşayan bir kimsenin, sözlüklerden ve toplumsal hayattan silinen, yeri "biz" kelimesi tarafından doldurulan "ben" kelimesini ve kendini keşfedişinin hikayesidir. Rand bu hikayede "gerçek özgürlük"ün ne olduğunu en kısa ve en veciz bir şekilde dile getirmiştir. Prodüktör Hal Wallis için oyun yazarı olarak çalışan Rand, 1943'te, en büyük romanı olan Atlas Shrugged'ı yazmaya başladı. New york'a geri döndü ve zamanının tamamını Atlas Shruged'ı tamamlamaya adadı.

1957 yılında yayımlanan Atlas Shrugged onun en büyük başarısıydı ve son roman çalışması oldu. Bu roman ABD'de entellektüel açıdan bir dönüm noktası olmuştur ve 40 yılı aşkın bir süredir best-sellerdir. Dünyanın motorunu durduracağını söyleyen ve gerçekten durduran bir adamın hikayesidir. Dünyanın motoru nedir? Her insanın motive edici gücü nedir? Günümüzün uzmanları bu kitabın bir felsefî devrim olduğunu söylemektedir.

Rand kendisini aslında roman yazarı olarak görmesine rağmen, hayâlî roman kahramanları yaratarak, bireyci felsefesinin ilkelerini tanıtırken insanlara veya en azından düşünme zahmetine katlananlara kendi içinde tutarlı, dürüst ve rasyonel bir yaşama tarzı sunmayı amaçlıyordu. Bundan dolayı Rand, Objektivizm felsefesi hakkında yazmaya ve dersvermeye başladı. Bir röportajda Ayn Rand'a objektivizmin önkabulleri nelerdir ve nereden başlar diye sorulduğunda şöyle demiştir: Objektivizm mevcudiyetin varolduğu aksiyomuyla başlar. Bu aksiyom objektif bir gerçekliğin duygularımızdan, hislerimizden, dileklerimizden, umutlarımızdan veya korkularımızdan bağımsız olarak varolduğunu belirtir. Objektivizm insanın gerçekliği algılamak ve eylemlerine yol göstermek için tek aracının mantık olduğunu savunur. Mantık derken insanın duyularıyla elde ettiği bilgileri tanımlayan ve düzene sokan işlem kastediliyor. Objektivist etiğin değer standardı, insanın insanca vasıflarını muhafaza ederek yaşaması, yani insan hayatı için, ya da diğer bir deyişle rasyonel bir varlığın kendine yakışır şekilde hayatta kalması için gerekli olan neyse odur. Objektivist etik özünde insanın kendi iyiliği için yaşadığını, kişisel mutluluğunun en yüksek ahlâkî amacı olduğunu ve ne kendini başkaları için ne de başkalarını kendisi için feda etmesi gerektiğini savunur. Ayn Rand 1962'den 1976'ya kadar felsefî denemeler yazmaya devam etti. Makaleleri 9 kitapta toplandı ve objektivizme ilgi duyanların felsefî çalışmalarda ilk başvuru kaynağı oldu. Ayn Rand 6 Mart 1982'de New York'daki apartman dairesinde öldü.

Ayn Rand'ın hayattayken yayımlanan her kitabı hâlâ basılmaktadır. Kitapları her yıl 500.000 adet satılmaktadır. Şimdiye kadar satılan Rand kitaplarının sayısı toplam 20 milyondan fazladır. Ölümünden sonra da bazı çalışmaları izleyicileri-hayranları tarafından yayınlandı. Onun insana bakış açısı ve felsefesi binlerce okuyucunun yaşamını değiştirdi Rand'ın Amerikan kültürüne olan etkisinin büyümesiyle birlikte ülkedeki felsefî hareketlilik arttı.

Filozofun diğer eserleri objektivizmi anlatan makalelerinden oluşturulan kitaplardır: For The New Intellectual, Capitalism:The Unknown Ideal, The Romantic Manifesto, The New Left, Objectivist Epistemology, Basic Principles of the Objectivism, Objectivist Newsletters, The Virtue of Selfish.

YukarıPINAR
Satın almak için tıklayınHikaye geleneksel standartlara karşı olan, savaşta doğruluktan taviz vermeyen ve aynı zamanda kendisini de hezimete uğratmaya çalışan güzel bir kadına aşık olan, zeki, genç bir mimarı anlatmaktadır.
- Satış Yok -
İnkılap Kitabevi


BEN
"Ben", bir nükleer savaştan sonra ortaya çıkan totaliter bir sistemde yaşayan bir kimsenin, sözlüklerden ve toplumsal hayattan silinen, yeri "biz" kelimesi tarafından doldurulan "ben" kelimesini ve kendisini keşfedişinin hikayesi. Yüzyılımızın en büyük romancılarından Ayn Rand'ın 'gerçek özgürlük'ün ne olduğunu en kısa ve en veciz bir şekilde dile getirdiği bu eserini okuyacak, siz de kendinizi bireyselliğinizi keşfetmeye başlayabilirsiniz.
Çeviri : Emine Gedik
Liberte Yayınları

On-line Satın Alabilirsiniz:
kitapyurdu.com
http://www.kitapyurdu.com

HAYATIN KAYNAĞI
Kollektif beyin diye bir şey yoktur. Kolektif düşünce diye bir şey de yoktur. Bir grup insanın vardığı anlaşma, ya bir uzlaşma, ödün verme sürecidir, ya da birçok bireysel düşüncelerin bir ortalamasıdır. İkincil önem taşıyan bir şeydir. Birincil eylem.. yani mantık yürütme süreci... bir tek kişinin tek başına yapması gereken bir şeydir. Yemekleri bir sürü insana paylaştırabiliriz. Ama kolektif bir midede sindiremeyiz. Hiç kimse kendi ciğerlerini, başkasının yerine solumak için kullanamaz. Hiç kimse kendi beynini, başka birinin yerine düşünmek için de kullanamaz. Vücudun ve ruhun bütün işlevleri bireysel ve özeldir. Paylaşılamazlar ve devredilemezler."
Çeviri : Belkıs Çorakçı Dişbudak
Plato Film Yayınları

On-line Satın Alabilirsiniz:
kitapyurdu.com
http://www.kitapyurdu.com

16 OCAK GECESİ
Sosyalizmin teorisini kuranlarla ilgili en gereksiz ayrıntılar dahi bilindiği halde, kapitalizm hakkında hiçbir şey bilinmez. Kapitalizmin bir fikri, bir teorisi olmadığı sanılır. Totaliter - insan karşıtı – teori ve rejimler bir bir çökerken, insan hayatını ve insanın yaratma gücünü merkeze almış kapitalizmin, fikirden, felsefeden yoksun olduğu zannedilir. Bütün bu kanaatlerin aksine kapitalizm, özgürlük fikri üzerine kuruludur. Yirminci yüzyılın düşünsel alandaki en özgürlükçü tavırlarından birini sergileyen Ayn Rand, bu fikrin en önemli savunucularından biridir. Ülkemizde Marks ve Engels kadar tanınmamasına karşın; Any Rand, ABD’ de İncil’ den sonra en çok okunan kitapların yazarı olarak hem felsefesi hem de dram yeteneği ile milyonlarca insanı etkilemiştir.
Çeviri : İzzeddin Çalışlar
Plato Film Yayınları

ATLAS VAZGEÇTİ 1. BÖLÜM : İTİRAZSIZ
ATLAS VAZGEÇTİ 2. BÖLÜM : YA ÖYLE YA BÖYLE
ATLAS VAZGEÇTİ 3. BÖLÜM : GERÇEK GERÇEKTİR

Ayn Rand, bütün zamanlamaların en çok okunan felsefi romanı Atlas Vazgeçti. Roman o günden beri her yıl ortalama 200.000 sattı. Amerika'yı İncil'den sonra en çok etkileyen kitap oldu. Ayn Rand, 1500 sayfalık bu dev romanı için "Bu bir felsefe tarihi kitabıdır. Düşüncemin vardığı son nokta da şudur: İnsanın kendi yaratıcılığını ortaya koyma hakkı hiçbir zaman engellenemeyecek". Ayn Rand'ın eserlerini Türkçeye kazandıran Sinan Çetin bu kitap için şöyle diyor: "Bu kitap iş yapan, yaratan, yapan eden insanın toplum tarafından nasıl sömürüldüğünü, üstelik zalimce suçlandığını açıkça gözler önüne seriyor... eğer aklınıza, yeteneğinize, kendinize inanıyorsanız bu kitabı çok büyük bir aşkla okuyacaksınız."
Çeviri : Belkıs Çorakçı Dişbudak
Plato Film Yayınları

On-line Satın Alabilirsiniz:
kitapyurdu.com
http://www.kitapyurdu.com

YAŞAMAK İSTİYORUM
"Rusya’da ihtilal olduğu zaman ben on iki yaşımdaydım. Bireyin devlet için yaşaması gerektiği prensibini ilk defa duymuştum. Bu düşünce tarzının kötü olduğunu ve yalnız kötülüklere yol açtığını anlamıştım. Komünizme karşı olmamın sebebi buydu ve hala da budur. Benim on iki yaşımdayken anladığım gerçeği, aydınların önemli bir kısmının hala anlamaması çok şaşırtıcı. Bu aydınlar komünist yöntemlerin kötü, fakat ideallerin soylu olduğuna inanıyorlar. Komünizmin bütün zaferi de hala hür olan bir çok insanın bu inançlarında inat etmesi yüzündendir." Ayn Rand
Çeviri : Gülten Suveren
Plato Film Yayınları

On-line Satın Alabilirsiniz:
kitapyurdu.com
http://www.kitapyurdu.com

Yukarı

İHTİYACIMIZ OLAN FELSEFE
Neden gurursuz yaşadığınızı, ateşsiz sevdiğinizi, direnmeden öldüğünüzü merak mı ediyorsunuz? Neden her baktığnızı yerde cevapsız kalmaya mahkum sorularla karşılaştığınızı, hayatınızın neden imkansız çelişkilerle dolduğunu, neden 'ya beden ya ruh' gibi, 'ya kar ya kamu yararı' gibi yapay seçimlerden kaçınmak için tüm ömrünüzü mantıksız kararsızlıklarla geçirdiğinizi bilmek mi istiyorsunuz?

Cevap yok diye çığlıklar mı atıyorsunuz? Algılama aletinizi, aklınızı reddetmişsiniz, ondan sonra da evrenin bir esrarengizlik yumağı olduğundan yakınıyorsunuz. Elinizdeki anahtarı fırlatıp atıyor, sonra tüm kapılar yüzüme kilitlendi diye ağlıyorsunuz. Mantıksızı izleyerek yola koyuluyor, sonra varoluş anlamlı değil diyorsunuz.

Aklınızı takip etmedikçe hayatınızı bu sorulardan kaçarak geçirmeye mahkumsunuz. Tercih yapmaktan kaçındıkça başkalarının tercih ettiği bir hayata mahkum olacaksınız. Bu yüzden felsefe bir ihtiyaçtır. Felsefe; hayatı analiz etme, aklı ve mantığı kendi mutluluğunuz için kullanma aracıdır. Entellerin kafanızı karıştırmak için bir araya geldiklerinde yaptığı laf kalabalığı değildir.

Çeviri: Nejdet Kandemir
Plato Film Yayınları

Yukarı

KAPİTALİZM BİLİNMEYEN İDEAL
Sosyalizmin teorisini kuranlarla ilgili en gereksiz ayrıntılar bile bilinirken, kapitalizm hakkında nerdeyse hiçbir şey bilinmez. Totaliter rejimler bir bir çöktüğü halde totaliter teoriler hala yüceltilirken, insan hayatını ve insanın yaratma gücünü merkeze alan kapitalizmin, fikirden, felsefeden yoksun olduğu zannedilir. Oysa kapitalizm, özgürlük fikri üzerine kuruludur. Yirminci yüzyılın büyük özgürlükçü filozofu Ayn Rand, kapitalizmin dayandığı felsefeyi derin ve etkileyici biçimde açıklayanların başında gelmektedir. Ülkemizde ne yazık ki Marx ve Engels kadar tanınmasa da, Ayn Rand, ABD'de İncil'den sonra en çok okunan kitapların -romanların ve felsefi eserlerin- yazarı olarak, hem güçlü fikirlerin hem de çarpıcı üslubuyla milyonlarca insanı etkilemiştir. - Sinan Çetin -

Çeviri: Nejdet Kandemir
Plato Film Yayınları

Yukarı

EGO (ANTHEM)
Potansiyel olarak bir siyasi yönetim insan haklarına yönelik en tehlikeli tehdittir; siyasi yönetim yasal olarak silahsızlandırılmış kurbanlara karşı fiziki zor kullanma konusunda hukuki bir tekeli elinde tutar. Birey haklarıyla sınırlandırılmadığı ve kısıtlanmadığı zaman bir siyasi yönetim insanın en ölümcül düşmanıdır. Siyasi yönetimlerin en sevmediği şeylerin başında bireyin bağımsızlığı ve egonun vizyonu gelir. Egonuzu ve kimliğinizi siyasi yönetimlere karşı koruyun.

Çeviri: Şerif Yıldız
Plato Film Yayınları

Yukarı

WEB KAYNAKLARI :
http://www.aynrandsociety.org/
http://www.aynrand.org/
http://www.objektivist.net

Yukarı
( Hayatın Kaynağından bir Paragraf )

"İyilik ve kötülük kutupları açısından, iki kavram sunulmuştur ona. Biri bencillik, öbürü de hayırseverliktir. Bencilliğin anlamı başkaların kendisi için feda etmek olarak tarif edilmiştir. Hayırseverlik ise kendini başkaları için feda etmektir denmiştir. Bu durumda insan her iki halde de diğer insanlara bağlanmış, kendisine iki acıdan birini çekmesi söylenmiştir. Ya başkalarının uğruna kendisi acı çekecektir, ya da kendisi uğruna başkalarına acı çektirecektir. Sonunda insanoğlunun kendi acılarından zevk alması gerektiği de söylenince, tuzak iyice kapatılmıştır. İnsan artık mazoşizmi kendi ideali olarak kabul etmek zorunda kalmıştır, çünkü bunun karşısına ancak sadizm vardır. İnsanoğluna oynanan en küstahça oyun bu olmuştur. Bağımlılık ve acı çekme bu yolla hayatın temelleri haline getirilmiştir. Seçenekler kendini feda etmekle tahakküm etme arasında değildir. Seçenekler bağımsızlıkla bağımlılık arasındadır. Yaratıcının kuralı ya da elden düşmecinin kuralıdır. Bu temel bir sorundur. Bir ölüm kalım sorunudur. Yaratıcının kuralı, insanlığın var olmasını sağlayan mantıklı zihnin ihtiyaçları üzerine kurulmuştur. Elden düşmecinin kuralı ise sağ kalmayı beceremeyecek insanların ihtiyaçlarına dayalıdır. İnsanın bağımsız egosundan doğan her şey iyidir. İnsanın insana bağımlılığından doğan her şey kötüdür. Bencil kişi salt anlamda bakıldığında başkalarını feda eden kişi değildir. Başkalarını herhangi bir şekilde kullanma ihtiyacının üstüne çıkmış kişidir. Onun işlerliği, diğer insanların kanalıyla değildir. Birincil anlamda onlarla ilgilenmemektedir. Amacı da düşüncesi de arzuları da enerjisinin kaynağı da hep onların dışındadır. Bir başka kişi için var olmakta değildir. kimseden de kendisi için var olmasını istememektedir. İnsanlar arasında oluşabilecek tek kardeşlik, tek karşılıklı saygı bu yolla olabilir. "

Yukarı
Ayn Rand’ ı Türk okurlarına kazandırdığı için büyük bir alkış Sinan Çetin’ e...

Plato Film yayınlarından çıkmış olan kitaplarının haricindekiler tükenmiş ve stoklarda yoklar ( Ben ve Pınar ). Bulmak ta oldukça güç, en azından şu zamanlarda. Ayrıca kitap kapak illüstrasyonlarına oldukça özen gösterilmiş ve çok güzel olmuşlar.

Bu hafta ki alternatif kitabım; Genç İngiliz yazar Zadie Smith’ten "İnci Gibi Dişler" (Everest Yayınları ) . Yazarın ilk kitabı olmasına rağmen, başarılı bulunup çok sayıda ödüle layık görülmüş. Tam bir tatil kitabı tadında. Keyifle okuyacağınıza inanıyorum...

YukarıYorum yazmak ister misin?mabel / 11.10.2010 16:14:36
Bu kadar kitap okuyan ve blogunda tanıtan insanlar olarak imla kurallarına uymanız gerektiğini düşünüyorum. Lütfen olumlu bir eleştiri olarak alın ve düzeltin.
Ebruli "ki" yorum bölümündeki "ki"ler ayrı değil bitişik yazılmalı.
"Bulmak ta" yazarken "ta" değil "da" olmalı.
Selamlar


ırmak nacak / 31.05.2010 18:53:06
ben kitabı açıkçası biraz benmerzci yani bencilce buldum...başkalarının düşüncesine saygım var tabi ama benim düşüncelerim bu yönde...

cevizzÇALIŞMIYORUM / 18.10.2009 16:23:37
40 yaşındayım ve hayatımda ilk kez 1.5 senedir boşumÇALIŞMIYORUM.Her telden müzik dinleyip her türlü kağıt üstündeki izleri anlamaya çalışıyorum.Ayn Rand ile 25 yıl önce tanışmalıydım.Ama o zamanlar kaportacı çırağıydım.

gayya / 16.10.2009 19:04:13


Bir süre önce hazırlanıp, çağımızın sorunlarına yönelik ciddi bir panzehir niteliği taşıyan içeriği ile yayınevine teslim edilen, ve yayınevinden( Gündüz Kitabevi Yayınları - Ankara http://www.gunduzkitabevi.com.tr/ ) ‘’7 Eylül 2009’’ tarihinde çıkacağı teminatını alan GAYYA adlı kitap, basılmamıştır.


Kitap, daha çıkmadan ciddi tepkiler çekmiş, bazı odaklarca; eleştiri yağmuruna tutulmuştur


GAYYA / 23.08.2009 12:38:11
Başkalarının çabası ile kazanılan "ben"lik yine başkalarının önceliklikleri üzerine yaşatılmaya mahkumdur.

Sadece "ben" olmak istiyorum diyen birinin bunu asla başaramadığı çok sevrek okuduğum AYN RAND ın bile kaçamadığı görünen gerçektir.
Görüşmediği akrabalarınca kullanılan eserleri bunun örneği olsa gerek, ya da yayıncı kurumun hit kazanmak uğruna verdiği tavizleri tarafsız -"ben" ce yorumlayan herkes görebilir.
EREN ERDEM- GAYYA kitabı ile "ben" den asıl anlamamız gerektiğini karşı çıkılmaz verileri ile anlatıyor.

http://www.facebook.com/group.php?gi...d=111078723410


IRMAK / 27.01.2009 20:49:46
BENCE BENCİLCE BİR KİTAP

Bilge Altınay / 29.09.2008 14:00:16
'' Hatatın Kaynağı'' Kitabını çok büyük beğeniyle okudum.Biz demeden önce ben'imizi farketmeliyiz. İnsanı düşünmeye,sorgulamaya götüren müthiş bir kitap! AYN RAND'ı geç tanıdığım için boşuna kendime haksızlık etmişim, boşuna beni bencillikle suçlamışlar...

Gulcan / 12.06.2008 08:20:07
Aylar gecti Hayatin Kaynagi'ni bitireli. Ustune 4-5 kitap daha okudum. Sanirim bir takvimin baslangici bu kitap. Ondan oncesi okuma yazma ogrenme sonrasi? Acikcasi sonrasini kesfedemedim. Tatsiz ve tutsuz geldiler. Ayn Rand bir kez degil defalarca keyifle okunacak eserler birakmistir. Okumayanlar zaman kaybetmeksizin okumaya baslasinlar.

architect / 15.05.2008 20:44:02
kontrol ve gücün kendi kontrolümde olduğunu anladığımda 17 yaşındayım liseyi yeni bitirmiş içimdeki tutukuyu harekete geçirecek bir şey arıyordum, hayatımı değiştirecek bir şey demiyorum, çünkü hayatım sahip olmadığım arkadaşlarımdan ibaret değildi, bunlar sadece hayatın içindeydi, kimse ile sohbet etmek istemiyordum çünkü herkes farklı düşünüyordu, lise de de hiç kimseyle konuşmadım sadece derslerimi yaptım ve hiç kimseye hayatıma dair bir yardım yada öneride bulunmasını istemedim, kimseye ihtiyaç duymadan okul 1. olduğumda öss de derece yapmak zor olmadı, olamazdı da zaten.. sınavlar bir araçtı benim için, geçilmesi zor şeyler değildi, kurallar açık ve netti. üzerinde fazla tartışılması ve konuşulması sizleri engelleyebilecek şeyler, hayatınıza kattığınız değerlerinizi ve kendi orjinal vizyonunuzu engelleyecek şeyler, sürekli kitap okurdum, çocukluğumdan beri okurum .9 yaşından beri .1000 kitap okudum belki bunların yarısını bitiremedim çünkü insanların edebiyat yerine çöplük ürettiklerini gördüm, hiç bir şey yalın değildi ve belli bir amaçtan uzaktı. insanlar kopyacıydılar, çok konuşuyor fakat az şeyler söylüyorlardı. fakat tiksinmiyordum bundan nefret edecek bir şeyimde yoktu. Mimar Sinan üniversitesini kazandığımda da hiç bir şeyden nefret etmedim, istanbul u sevemedim, entellektüel çaba, daha da kötü sonuç doğuyor aldırmıyordum. sadece işimi yapıyordum ama sevmiyordum yaptıklarımı, eğitimimi New York'da devam ettirmeye karar verdim. Burslu okuma hakkı kazandığımda aileme söyledim sadece okul arkadaşlarımla bile paylaşmadım, sadece gülebildim. bir bunalıma karşı verilmiş bir mücadele değildi bu, öfke yada herhangi bir duygu uyandırmıyordu içimde. işte the fountainhead ile bu dönemde karşılaştım. açtım ve okumaya başladım, kitabı bitirdiğim an, tek olmadığım , varolabileceğim ve neler yapabileceğimin farkında olduğum, hayatımın en mutlu anıydı, fikirler, ideolojiler , yaşantılar, tarih ve insanların kendi ahlaki değerleri... anlayamadığım o değerleri silip atan biri vardı. insanların içinde aradığım o kalite vardı bu kitapta ilk defa sevindim bir şeye sahip olduğum için. şimdi 24 Yaşındayım ve bu yıl mezun oluyorum..

özlem / 30.06.2007 22:22:48
ayn rand her kitabı okunulası muhtesem bi birey düsünebilen ve algılayabilen birey oldugunu öne süren her insan okumalı ve nerde olması gerektiğini anlamalı ki okuyacak kapasite varsa zaten anlayacaktır

murat kartal / 29.06.2007 19:50:41
atlas vazgeçtiyi bitirdiğimde asla vazgeçmem bu ülke için geçmeyelim de tmuratkartal@hotmail.com

mustafa / 24.06.2007 16:47:07
ayn rand'ı anlayıp yaşamını değiştiren var mı mus1983@mynet.com

galt / 11.06.2007 17:48:55
hayatımı değiştiren yazar, ayn rand'ında sanat için belirttiği gibi,
Sanatçı ideal olanı resmeder,buna ihanet etmek veya ideal olanı aramak işte burdaki tercihimizde özgürüz, ancak sonuçlarına katlanmada değil...
Bu anlamda ayn rand'ın oluşturduğu romanların kahramanları olan kira , roark veya galt ideal olanın resmidir.
Buna ihanet veya ideal olanı aramaksa bizim tercihimiz...


yasin / 19.04.2007 00:40:39
BEN DAHA BU İNSAN'IN HİÇ KİTABINI OKUMADIM AMA BU SİTE TAM BENLİK ARKADAŞLAR BANA KISACA......Bay_Carizma__81@hotmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.....

kuzgun / 9.10.2006 23:26:07
takdir ettiğimiz bi şahsiyet...özellikle bir mimar olarak, hayatın kaynağı önemli bir kitap benim için. kitaptan hoşlananlar f.l.wright isimli mimarlık tarihinin önemli abisi'nde howard roark'ı görebilir.

TUGBAAAA / 9.10.2006 14:59:38
HAYATIN KAYNAĞINI OKUDUM SADECE AMA HEPSİNİ OKUYUP DA HİÇ Bİ ŞEY ANLAMAMIŞLARDAN ÇOK FARKIM OLDUĞU KESİNN..BU HAFTA Bİ KİTABINI ALACAĞIM.. AYN RANDI SEVENLERE TAVSİYEM TRAVENİANIN DA KİTAPLARINI OKUMALISINIZ... HASAN YAŞAR'A ÇOK TEŞEKKR EDERİM HAYATIMA KATTIĞI YENİ RENK İÇİN

AYGÜL / 18.09.2006 14:45:48
The Fountainhead kitabını ne yazık ki 26 yaşımda keşfettim. Kızkardeşim mimarlık okuyor ve ona öğretmenleri tarafından tavsiye edilmiş. Açıkçası önce mimari ile ilgili olduğundan beni pek ilgilendirmeyeceğini düşündüm. Ama bu yaz tatile giderken yanıma sadece bu kitabı aldım. Sadece 6 günde bu kitabı bitirdim. Böylece Ayn Rand'ı tanımış oldum. Sonra kendisi ile ilgili internette araştırma yaptım ve bu siteyi buldum. Bu yazıyı yazmadan da daha önce yazılmış olan tüm yorumları okudum. Şu anda İhtiyacımız Olan Felsefe' yi okumaktayım. The Fountainhead ile karşılaştırıldığında tabii ki bir roman olmadığından makalelerden derlendiği için Ayn Rand'ın düşüncelerini çok daha net ve direkt olarak görebiliyorsunuz. Daha önceki yorumlarda olduğu gibi bir sıra ile okuma imkanım olamadı; çünkü tüm kitapları piyasada bulunamıyor. Kitabı bitirmek üzereyim. En sevdiğim makale stranç ustası olan bir kişiye açık olarak yazılmış bir mektuptu. Şahane bir mantık yürüterek durumu çok net bir şekilde insanın gözlerinin önüne seriyor. Eşitlikçilik üzerine yazdıkları gerçekten kayda değer. Ben kahramanlardan nefret ederim diyen bir kimsenin neden Ayn Rand hakkında yorum yazdığını anlamış değilim. Kahramanlardan nefret edersiniz; çünkü siz kendi hayatınızın kahramanı olamamışsınızdır. Ayrıca yetenekli olan ve bu yeteneklerinin farkında olan insanların okuması gereken bir kitap The Fountainhead. Doğadan gelen ve sizi yaratılıştan farklı kılan yeteneklerinizi geliştirin onun kıymetini bilin ve onu iyi koruyun. Sizden nefret edecekler çünkü işlerin çok daha iyi yapılabileceğini göstereceksiniz. Çünkü yetersizliklerini yüzlerine çarpacaksınız. Çünkü siz onlardan iyisiniz. Çünkü daha çok çalışılarak neler başarılabileceğini görecekler. Ama onlarda bunu başarma isteği yok. Tıpkı Ayn Rand'ın dediği gibi onların derdi beceriksizleri iyileştirmek değil sizi beceriksiz yapmak. İşte kollektivizm budur. Herkes eşit olsun derken bunu söylüyorlar. Neden yeni nesil kendisini kültürel ve entellektüel açıdan geliştirmiyor? Neden insanlar gerçekten üzerinde düşünülmüş ve emek harcanmış sanat eserlerine değil de elden düşmecilerin taklitlerine ilgi duyuyor? Neden Türkiye' de bazı kavramların içi boşaltılıyor? Çünkü bizde de kabilecilik kültürünü geliştimeye çalışıyorlar. Sorgulayamazsınız hanımlar beyler! O insan iyidir. Çünkü o bizdendir. O düşünce iyidir. Çünkü bizim düşüncemizdir. Bunun bir sonraki adımı "benim gibi düşüneceksin!"dir. Eğer herhangi bir mantığa oturtulmayan bir düşünce sistemizin varsa ve insanlar neden diye sormaya başlarlarsa " Neden daha iyi olduğum halde onlarla aynı muameleyi görmeliyim?" ikinci aşamaya geçersiniz. Düşüncelerinizi silah zoruyla dikte edersiniz. Bunu Türkiye kaç kere yaşadı. Neyse biraz uzun oldu. Herkese saygılarımı sunarım. Herkesin Ayn Rand okumasını ancak temenni edebilirim. Bazıları kendisini bu kadar yormak istemeyecektir. Ne de olsa elden düşmeciler ile dolu bu dünya ...


gulgun / 7.08.2006 12:27:32
Uzun süredir okuduğum en etkileyici romanlardan biri oldu 'Hayatın kaynağı'. Diğer romanlarını okumak için sabırsızlanıyorum. Merak uyandıran ve dolu dolu bir kitap...Bol bol düşündürüp, insanı yoran ama hayat kalitesini arttırmaya yönelik çabalarını motive eden bir yolculuk...

Burcu / 2.08.2006 14:01:15
Howard Roark kadar mükemmel olmak mümkün müdür bilemiyorum ama Hayatın Kaynağı'nı okurken yer yer kendimden utandığımı hatırlıyorum. Kendimi ciddi anlamda sorgulamama neden olmuştu yıllar önce okuduğumda... Hala da her sene bir defa baştan okurum. Ayn Rand'ın düşünce yapısına aşık oldum. Çok ütopik gibi görünse de küçük adımlarla bile olsa hayata geçirilebilir diye düşünüyorum. Böyle bir dünyada bile...

MARTİN LUTHER KİNG diyor ki: / 8.07.2006 19:41:37
"EĞER SİZDEN SOKAKLARI SÜPÜRMENİZ İSTENİRSE, MİCHELANGELO' NUN RESİM YAPTIĞI, BEETHOVEN' IN BESTE YAPTIĞI VEYA SHAKESPEARE' İN ŞİİR YAZDIĞI GİBİ SÜPÜRÜN. O KADAR GÜZEL SÜPÜRÜN Kİ GÖKTEKİ VE YERDEKİ HERKES DURUP 'BURADA İŞİNİ ÇOK İYİ YAPAN BİRİ, DÜNYANIN EN İYİ ÇÖPÇÜSÜ YAŞIYORMUŞ,' DESİN."

nry / 26.06.2006 16:51:39
yaşamak istiyorumu ortaokulda okumuştum tam da sosyalizm ağırlıklı kitaplar okuduğum dönemdi.bu işin başka yönüde olduğunu fark etmiştim hayatın kaynağını 3gün önce bitirdim çok kafam karıştı biçok şeyi düşünmeden kabulettiğimi farkettim bencil biri olduğumu düşünüp üzülürdüm.bu kitaptan öğrendiğim en önemli şey önce kendin için kendi mutluluğun için yaşaman gerektiği.bu kitabı okuduğumdan beri nazım hikmetin bir mısrası kafamda bir yerlerde çınlıyor *bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine*

funda / 23.06.2006 15:21:10
ben sadece yaşamak istiyorum adlı kitabını okudum ve cok beğendim. herkese tavsiye ederim.kitabı çok beğendim

gulbin / 13.06.2006 18:34:10
bir şey daha artık mimari herşeye daha dikkatli bakıorum hele binalara...:)

gülbin / 13.06.2006 18:28:59
"The fountainhead" geçen yılki doğumgünümde hediye geldi..sonra dirty dancing filmindeki bi karakterde bu kitabı okuyordu ve bi anda sarıldım kitaba.şimdiye kadar okuduğum en iyi kitap trevanian ın "şibumi" siyken hayatın kaynağı hayatımı deiştirdi.küçüklüğümden beri hep biras egosu yüksek biri olarak bilinmişken nerdeyse benim gibi düşünebilen felsefesini ben bile beni çözemesken kurabilen ayn rand e teşekkür ediorum.dominiq francon benim kendi ölçülerimle 3 katı abartılı halimken kesinlikle howard roark aradığım insandı.bu kitapla düşüncelerim yerlerine oturdu kendimde daha huzurlu bir hal aldım çünkü tüm içini dolduramadığım düşüncelerimin oluşturulduğu bi kitaptı..trevanianın şibumi eserinden soraki hiç bi kitabını beğenemedim aynı korkuyla şu anda herhangi hiç bi kitabı okuyamazken fountainhead sonrası ayn rand in diğer kitaplarını denemeye çekindim.şimdi yorumlardan da görüyorumki aslındsa ayn rand in tüm eserleri en az fountainhead kadar mükemmel.en yakın zamanda diğerlerini okuyacam ve şunu biliorumki hayatın kaynağını gerçekten içine sindirererk okuyan insanlar tamamen ayrı ve eşsiz bir kişiliğe sahip olmuşlar demektir...

ümit / 9.05.2006 10:45:17
ayn randın atlas vazgeçtisini okudum.eğer çok az kitap okumuşsanız ve dünya hakkında fikirelriniz yoksa çok önemli bir kitap gibi geldi.fakat bazı insan üzerine,hayat üzerine fikirleriniz varsa pekde etkileyici değil...
bireyciliğin el kitabı gibi geldi.kimi zaman akla yatkın birçok örnek verilebilsede,kapitalizmin insanları güçlü güçsüz diye ayırmasının baş ucu kitaplarından bir herhalde...
türkçesi şu...
okunmaya değer fakat ciddiye almayın.
çünkü yaşam bir ağaç gibi tek ve hür,bir orman gibi kardeşcesine yaşandığında güzel...


di / 28.04.2006 00:13:00
hayatın kaynagı'nı istifa etmeden önce bir arkadaşım önermişti. işyerinde bir çok kişi kitaba başladı. ben şu an 700. sayfadayım. Ego'yu da ek olarak okuyorum. kitabı çevreme önermiyorum, hediye ediyorum.. yalan değil, kitabın bitmesini istemiyorum.

Semra / 10.04.2006 12:53:53
Hayatın Kaynağı... okuyun.. tavsiye edin.. ısrar edin...hatta silah zoruyla okutun... okumayan kalmasın...

nursen / 22.03.2006 17:22:51
ayn rand gerçekten harika kusursuz bi kitap meydana getirmiş bunu 16 yaşımda fark ettim ..insanlığı yorumlaması gerçekleri ortaya koyması benim düşüncelerimi ortaya dökmesi çok ilgimi çekti ve diyorum ki YAŞAMAK İSTİYORUM gerçekten gerçekler varmışş bende sende gerçeksin sanırım ....

hülya yalçın / 21.03.2006 16:58:22
bir kitap okudum ve hayatım değişti .... ayn rand hayatın kaynağını yazdı... ben okudum... şimdiye kadar cümlelere dökemediğim hayat görüşümü onun satırlarında buldum. howard roark,,budur..

mustafa / 8.03.2006 12:25:52
ayn rand bana yılbaşı hediyesi olarak geldi.hayatımın akışını değiştirdi dersem abartı olmaz.hayatım da 2 dönem oluştu.atlas vazgeçtiden önce ve ondan sonra.bana bu kitabı hediye eden çekiye çoook teşekkür ederim. bu kadar ayn rand okuyan görüncede çok mutlu oldum.

zarpandi85 / 22.02.2006 20:54:15
...Yeni bir iklime,yeni bir kente bir tutukluluk haline,bir trafik kazasına başımıza gelmiş bir felakete işkenceye çekilmeye,ameliyata alınmaya kendimizi hazırlar gibi.Yani dayanmak ve katlanmak için silkelerken bütün benliğimizi,ama öyle sessiz baktığımız duvarlar gibi olmaya çalısırken ve kazanmış görurken derinligimizi..Ne zamanki yenıden canlanır bağıslamasız belleğimizde bir anın,yanlız bir anın büütün bir hayatı kapladığı anlar,o tiktaklar kadar anlamsız kalır şimdi hayatımıza verdiğimiz bütün anlamlar...okuduysanız bilirsiniz hiç yakın olmamıssınısdır gerçeğe bukadar...siir murathan mungan okuyun anlam bulun...

MEHMET / 21.02.2006 12:24:30
Geç farketmenin üzüntüsünü , okumaya ayirdigim bosa gitmeyen yillarin çoklugu hafifletebildi.. tavsiye edebildiginiz kadar edin ki azinlik kalmayalim

can / 20.02.2006 17:07:54
hayatın kaynağını okuduktan sonra başladığım diğer yazarların bazı kitaplarında, aynı hazzı bulamadığım için yarım bırakmak zorunda kaldım.. gerçek bir başyapıt...

zarpandit85 / 17.02.2006 15:32:11
... Yanlızca harekete gecme özgürlüğüydü istediği.İlk defa olarak korku ve dehsetin gerçek kökünü düşündü.Felakete elleri arkasında bağlı olarak itilmek. Eh o zaman ellerin baglı olarak ilerle,zincire vurulmuş olarak yürü.HAYDİ YÜRÜ...BU SENİ DURDURMAMALI...Hank Rearden...kım oldugunu okuyan bılır.Varlıgını 5n1k dan orendığım okudugum bır cok kıtap için de tekrar tekrar okumak cılgınlıgı hıssı veren en teresan,okudukcada boyle bı gerıde kalmışlık ya ben olmalıydım o deyıpte cevreme bakıp derın kederlere kapıldıgım unutulmazım.bıde ben notlar alırım okudugum kıtapların begendıgım bolumlerınden ama bu imkansız AYN RAND kıtapları için hepsını yazmamam gerek.HAYATIN KAYNAĞI ve ATLAS VAZGECTİ ler okunması gerekılen kıtapları ıcın de en bas sırada.herkes okusun İNSAN ANCAK KENDINI COK ONEMLI HISSEDERSE GERCEK ANLAMDA GERCEK ANLAM DA HAFIFLEYEBILIR.

zinober / 13.02.2006 01:18:06
'' bir pınar ki '' kitabını okuduğum şu sıralar yazarı merak edip internete girdim ve hakkında duyduklarımla, nasıl bu kadar geç kaldığıma üzülerek ara verdiğim kitap okuma zevkine yeniden ulaştığım için çok mutluyum ve yarın ilk işim Hayatın Kaynağı kitabınıda alıp bana bu yazarı tanıtan kişiye armağan etmek olacak.

ömer / 1.02.2006 16:49:32
bir iyilik yapacaksam tanıdığım ve sevdiğim insanlara yapmak isterim..
bu bağlamda The Fountain Head'i etrafımdaki herkese tavsiye ettim,şimdi burda birkaç asalağın Ayn Rand'i eleştirdiğini görünce ne kadar doğru yaptığımı görüyorum.
The Fountain Head bir hazinedir ve bu hazineye sadece hakedenler ulaşmalıdır,zaten ulaşanlar diğerleriyle farklarının farkına varmışlardır bile..


ÜMİT / 30.01.2006 18:57:17
hayatında hiç kitap yazmayanların ayn rand'ı salak olarak nitelendirmeleri kadar daha salakça bir şey olamaz.Hayatın kaynağını yeni bitirdim müthiç bir kitap,başkaları için yaşayan milyarlarca hayata bir tokat dünyadaki en zor şey ben olarak kala bilmektir,kendisine tahammül ede bilmektir.Başkaları için yaşanmış bir hayat;zombiliktir....!stigmata_777@hotmail.com

hakan / 30.01.2006 14:42:34
insanın bireysel varoluşunun toplumsal bağları olduğunu düşünüyorum. yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. komünizmi anlamayanlar ayn randı da anti komünist olarak lanse etmeye çalışıyorlar. objektivizm marksizmin temeli olan diyalektik ve tarihsel materyalizmin somut durumun somut tahlili felsefesidir. ayn rand ı sevdim.okuyorum ve okuyacağım. tüm manüpilasyonlara rağmen. çöken reel sosyalizmdi- yani bilimsel sosyalizmin ciddi anlamda revizyona uğramış haliydi. lütfen eleştirirken araştırma yapalım öncelikle.

hüseyin / 8.01.2006 19:22:49
Ayn rand i bu sayfaya bakana kadar tanımıyordum. cinsiyet,inden bile emin değildim. sadece hayatın kau,ynağı kitanbından tanıyordum. mütiş bir yazqar. savunduğu görüşü birey,sel felsefeyi bi,r yana bırakıyım onun zakice felsefi ama hayattan kopuk olmayan o cümleleri için bile okurum. benden zeki olduğunu düşündüğüm ilk kişi:) yanlız değilmişim herdogmus2@hotmail.com

SEZGİN / 6.01.2006 08:39:00
gercekten süper bi kitaptı okumaya doyamıyosunuz en az 3 kitapını okuya bildim ama daha da okumak istiyorum

gece / 4.01.2006 23:15:13
Rand'ı anlayabilmenin en kolayı yolu, "ben" ilkesini itmemektir. Kaldı ki, bunu yapabilmek pek çoğu için imkansızdır. Rand'ın "ben" den kastının egoizm ile ilgisi olmadığını anlayabilmekse, her yiğidin harcı olamamıştır ne yazık ki... Malum, önyargının da köleliği pek hükmünü süren bir olgu. Rand'ı okumamış ve okumayı düşünenlere en iyi tavsiyem; önyargılarınızı, pek çok defa yeniden gözünüze sokulacak olan "ben" kavramını egoizme vurmadan okumayı denemeleridir. Aksi halde, Rand için, bu kadın ne diyor gibi boş çığlıklar savurmaları pek mümkün olacaktır. Diğer bir mesele ise, (kollektivizmi merak edenler için) bu güne dek nasıl ifade edildi, nasıl kılıklı gösterilmeye çalışıldı bilmemem ama, bildiğim, Rand'ın "hayatın kaynağı"nı 500 sayfaya varana dek sabırla okunarak, (500. sayfalardan itibaren, kollektivizm daha bir açıklık kazanıyor) bir de onun düşündürttükleriyle düşünmek yine isabetli bir şey olacaktır. Ve son olarak da, Rand'ı romancı gibi yorumlayanlara ise, tek sorum şu olacaktır; sahiden Rand okudunuz mu, eğer okuduysanız bana ne okuduğunuza dair bir kaç kelimelik bir şeyler söyleyin...

ozan / 29.12.2005 21:39:59
yeteneğim var, zekiyim, hayatımı mesleğimi en iyi şekilde yapmaya yönlerdirdim. fikirlerimi yeteneğimi köleleştirmek isteyen her zihniyete karşı savaş içindeyim. eğer john galt gerçekten var olsaydı, onun en büyük hayranı olurdum. kendim için yaşıyorum, becerikli zeki insanları dost belliyorum, beceriksizlere karşı hiç tölaransım yoktur, onlara bir şey öğretmek istemiyorum, taki bunun kendi suçları olduğunu kabul ettikleri ana kadar. ayn rand okudum, ve eğer ordakiler olursa, yeteneklerimi bu dünyadan çekeceğime yedim ederim.

wicont / 12.12.2005 23:56:43
ilk olarak 2003 yılşında 'the fountainhead' adlı kitabı ile kendisini tanıdım ve ondan sonra bulabildiğim bütün kitaplatını aldım büyük bir zevkle okuyorum.Sıradışı olduğuna inanıyorum ve bize kazandırdığı için Sinan ÇETİN'e teşekkürlerimi sunuyorum.Herkesin okuması gereken bir kitap........

dany / 26.11.2005 18:18:08
okumak tek care,anlamak gerekli,uygulamak şart........

casim / 25.10.2005 16:34:34
Tek kelimeyle süper ama biraz daha açıklayıcı olabilirdi

saba / 16.10.2005 20:18:56
Yıllar önce ilkin "hayatın kaynağı" daha sonra ise "atlas vazgeçti" adlı iki romanını kendime yeni okumalar ararken bulup okumuştum. Doğrusu ayn rand yazma sanatını ince ayrıntılarına dek bilen bir yazar, ben bu kitapları bana birşey katmayacağını bile bile boş zamanı değerlendirme babında okumaya devam etmiştim... Gerçekten ceviz kabuğunu doldurmayacak amerikan mantığını sarıp sarmayalan kitaplar yazması onu bu üne götürmesinde yardımcı olmuştur. Şöyle bir gerçek var ki, iyi edebiyattan anlayan burda yazılanlar kadar abartılacak iyi bir yazar olmadığını okudukları zaman anlayabilirler. Aşama kaydetmek için okumanın gücüne inanıyorsanız bence Ayn Rand bu konuda ciddiye alınacak bir yazar değildir... olsa olsa boş zamanı değerlendirmek adına okunulabilir.

Tunç / 15.10.2005 20:14:31
Bana göre Ayn Rand mükemmel bi yazar.hayatımda ilk defa okuduğum bi kitaptan bu kadar zevk aldığımı hatırlıyorum.özellikle "ATLAS VAZGEÇTİ"adlı romanı,içimde hissedipte fark edemediğim tüm duygularımı dışarı yansıttı.tüm fikirlerimi,düşüncelerimi alt üst etti,ufkuma yeni bir yol açtı.eğer bana biri sorsaydı "hayatta en çok tanışmak istediğin insan kim?"Buna hiç düşünmeden ve kayıtsızca AYN RAND derdim.O artık bana bir idol oldu.eğer bu yazıyı okuyan biri varsa,AYN RAND'ı mutlaka okusun.sonunda bana mutlaka dua edicektir.e bende beleşe sevap kazanıcam.birazCIK kitaptan anlıyosanız AYN RAND"ı okuyun.özelliklede ATLAS "VAZGEÇTİ" adlı kitabını.......

bencil / 29.09.2005 17:50:00
Ayn Rand'dan: "NEŞE,acının/ZEKA,aptallığın/IŞIK,karanlığın/KİŞİLİK,kişiliksizliğin: Yokluğu olamaz. Adalet acımaya - Bağımsızlık birliğe - Mantık inanca - Servet ihtiyaca - Özsaygı, kendini inkar etme eğilimlerine - Mutluluk da görevlere feda edilemez. Kendi ülkesinde bile hala "suskunluk komplosu"na uğratılmakta olan AYN RAND, 20.y.yıla kadarki dönemde:Aristo'dan sonra gelmiş en büyük " rasyonel filozofdur. Felsefesi OBJEKTİVİZM, Felsefe'nin state-of-the-art'ıdır (bugünkü en yüksek düzeyidir); yani,felsefe içinde bugüne kadar formüle edilmiş bütün meseleler, burada çözülmüştür.A.B.D'de İncil'den sonra en çok okunan " ATLAS SİLKİNDİ " romanının yazarıdır. Gerçekten orijinal ve devrimci her yeni fikir insanı gibi, Amerika'nın "sağ" ve "sol" entellektüel "müesses nizamı"nca aforoz edildi; iki taraftan da şiddetli eleştiriler aldı. Çünkü, ne "sağ"a yaranabilmişti (mistisizme karşı aklı savunuyordu), ne de "sol"a (her türlü devlet despotizmine karşı, birey haklarını savunuyordu). Ama, " öğrenilmiş cehalet " le malul olmayan sağduyulu insanlar; O'nun romanlarını, yıllarca " best-seller " sıralarından indirmediler. Fikirleriyle milyonları etkilemişti; ama, entellektüellerce yok sayılıyordu;ancak 1980'lerden sonra, bir kaç üniversite kürsüsünde, ciddi bir filozof olarak incelenmeğe başlandı. 1905'te St. Petersburg'da doğdu. Asıl adı Alişya Rosenbaum. Çocuk yaşta kendini Büyük Savaş'ın içinde buldu. Yaşadığı savaşların biri düşmana karşıydı. Diğeri de bireye karşı. Çocukluğu kolektivizmin doğuşuna tanıklıkla geçti. Devrimi, kırmızı renkli bayrakları, Lenin'i, Stalin'i gazetelerden okudu. Etrafında olup bitenleri hiç sevmedi. Leningrad Üniversitesi'nde tarih okudu. Aristo'yu, Eflatun'u Rusya'nın en değerli hocalarından öğrendi. 1925'te mezun oldu. Annesinin Amerika'da akrabaları vardı. Onların yanına gitmek istedi. Annesi seyahat masrafları için mücevherlerini sattı. Babası yolcu ederken şöyle dedi: "Sana orda Rusya'yı sorarlarsa hepimizin yavaşça öldüğü büyük bir mezarlık olduğunu söyle". 1926 Şubatı'nda sisli bir günde New York limanında gemiden indi. Özgürlük Anıtı'nı ve hep hayalinde canlandırdığı, çok sevdiği gökdelenleri ilk defa o gün gördü. 1982'de ölene kadar Amerika'da esen "diğerkamlık" (altuism) rüzgarına şiddetle karşı çıktı. Ona göre "diğerkamlık" başkalarına iyilik yapmak değil, kendini feda etmekti. Her diktatörlük "diğerkamlık" üzerine kuruluydu ve bireyin kendini feda etmesi asla kabul edilemezdi. Her zaman radikal kapitalizm idealini savundu. Ona göre " insan önce Tanrı'nın tutsağıydı. Zincirlerini kırdı. Sonra kralların tutsağı oldu. Yine zincirlerini kırdı. Artık hiçkimsenin tutsağı olmamalı ". Bütün zamanlamaların en çok okunan felsefi romanı "Atlas Vazgeçti"yi (Atlas Shrugged) 1957'de çıkardı. Roman o günden beri her yıl ortalama 200.000 sattı. Amerika'yı İncil'den sonra en çok etkileyen kitap oldu. Ayn Rand -asıl adıyla Alişya Rosenbaum- 1500 sayfalık bu dev romanı için: Bu bir felsefe tarihi kitabıdır. Düşüncemin vardığı son nokta da şudur: İnsanın kendi yaratıcılığını ortaya koyma hakkı hiçbir zaman engellenemeyecek..!"

İ.Hazar / 15.09.2005 20:33:29
ayn rand mukemmel bır yazar onu okudum hayatımda soyleyemedigim tarif edemedigim duygularıma anlam kazandırdım.herkesin ayn rand ın kitaplarını okuması gerek.kımse ayn rand ın kıtaplarından bır tane okumamıssa ben kıtap kurduyum demesin

Bilal Bilici / 12.09.2005 11:52:57
hayatın kağnağı gerçekten güzel...

ÖZGE IRMAK PALA / 31.08.2005 16:34:09
BU SİTE HARİKAAAAAAAAAAAAAAAA!

tolgahan/antalya / 10.08.2005 10:30:17
bireyin ahlak ve adalet anlayışını nasıl olması gerektiğini rasyonel bir dille anlatabilen ayn rand'a teşekkürler...ayn rand' ı ne kadar çok insana ulaştırabilirsek hayatın kaynağına o kadar yakınlaşabiliriz.

F.Tuna / 8.08.2005 15:21:41
Ayn Rand'la ilk 1977 yılında tanıştım. Yaşamak İstiyorum adlı romanı ile. Ogünden beri de benim tek yazarım. Bütün kitaplarını okudum . Hepside birbirinden güzel. muhteşem. Kadının ileriyi görme yeteneğine hayranım.

Mustafa UYAR-İstanbul / 29.07.2005 17:27:30
Yaklaşık üç ay önce tanıştım Rand' ın kitapları ile ve hemen yayınlanmış tüm kitaplarını aldım. Bunun hayatımda yaptığım en iyi yatırım olduğunu düşünüyorum. Kapitalizm:Bilinmeyen İdeal ve İhtiyacımız Olan Felsefe ile başlamınızı öneririm. Seveceğinizden eminim.

Simurg / 27.07.2005 19:17:01
Ben de Ayn Rand ı okuduktan sonra hayatının değiştiğini düşünen insanlardan biriyim.Onu okuduktan sonra bu büyüleyici ve insanı beyninin kıvrımlarını yormaya,düşünmeye,sorgulamaya sevkeden kitabın yazarı hakkında herşeyi öğrenmeliyim diye düşündüm ve nette arama yaptım.Karşıma bu site çıktı açıkçası bu kadar çok okunduğunu tahmin etmemiştim.Bu kitabı okuduktan sonra bir ay kadar kitap okuyamadım.Evet bu sadece bir roman insanı yönlendirebilecek ve biraz da zorlayacak olan bir roman.İnsanı sarsıp silkip uyandıran ve harekete geç diye bağıran bir roman.Herkes buna ihtiyaç duymayabilir çünkü o insanlar zaten yıllardır insanların sorgulayıp konuştuğu tartıştığı bir bilim dalı olan felsefe yi de aklı ermediği için akıl oyunları diye küçümser.Ama tabi matrix in islamiyeti tehdit ettiğini,yüzüklerin efendisi nin Türklere göndermede bulunduğunu,Harry Potter in çocukları ateizme sevkedeceğini iddia eden zihniyetin bu kitabı da akıl oyunları diye küçümsemesine şaşırmadım açıkcası.Bu kitabı bana veren arkadaşıma,tekrar yayınlayan ve film gibi de ondan paragraflar okuyan sinan çetin e çok teşekkürler.İnsanlar ikiye ayrılır:Ayn Rand okuyanlar ve okumayanlar.

coskun / 19.07.2005 15:48:25
ayn rand okunulmakla yetinilmemesi gereken bir dehadır. onu anlamak; "hayat"la aranızda asla kapanmayacak mesafeler bırakmanızı sağlar...

tayfa / 30.06.2005 13:37:54
bana bu kadını en güzel şekilde savunacak birisi lazım.... kendine güvenen varsa semakocak@mynet.com adresine bekliyorum. tek bu knu değil her türlü emperyalist ve idealist konularda da tartışmaya açığım...

tulin nacak / izmir / 28.06.2005 13:25:44
bugüne kadar hiç bir kitap beni bu kadar etkilememişti. Hem felsefi yönüyle, hem de edebi yönüyle kusursuz. Ayn Rand'a sonsuz tesekkurler, bize böyle değerli miras bıraktığı için.Sinan Çetin'de yayınladığı için sağolsun varolsun.

hılal / 28.05.2005 12:54:47
mimarlık ogencısıym ben...okuldan ve hayattan nefret ettıgım sırada arkadasımın tavsıye ettıgı bu kıtap gercekten hayatımı degıstırdı. karakterler gercek hayattan cok uzak ama her bırey kendınden bıseyler bulabıır

amca / 12.05.2005 14:50:29
Tekrar ediyorum, dünya tarihi ikiye ayrılır; Ayn Rand öncesi ve sonrası. Herşey M.Ö. gibi bir mistisizmle başladı....!!!! En büyük safsata buydu. Ama taaaa ki Ayn Rand'a kadar.

alper gürer / 1.05.2005 18:10:09
Illinois'de Ayn Randla tanışmıştım Gerçekten etkileyici bir kişiliktive çok sıcak ilişklere sahipti. Okuyun tavsiye ederim..

sour/fatoş / 30.04.2005 16:56:10
3 yıl önce doğum günü hediyesi olarak 'Hayatın kaynağı' geldi. Hemde hiç kitap okumayan bir arkadaşımdan. Bir kitabın beni bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştim . Ben ortalama haftada bir kitap okuyan biriyim .Okuduğum en iyi felsefe romanlarının yazarı AYN RAND. Ayn Rand ile yeni tanışacak olanlara okuma sırası tavsiyem ;Ego ANTHEM ile başlasınlar derim. Eğer bir gün çocuğum olursa büyük ihtimal geceleri ona uyumadan önce okuyacağım kitap olacak. Yaşamak İStiyorum, Hayatın Kaynağı, Atlas Vazgeçti ve son olarakda İhtiyacımız Olan Felsefe okunmalı bence. Bu Sıra ile hem Ayn Rand ın yazı alanında gelişimi net görünebilir hemde zevk alınabilir okurken. Küçük bir not daha DR.JİVAGO yu izlerken aklıma hep Yaşamak İstiyorum geldi .

funda / 19.04.2005 11:37:56
"...bir insanın seni seviyorum diyebilmesi için önce ben demesini bilmesi gerekir..." The Fountainhead

Necip Baykara / 17.04.2005 17:05:43
Artık bana kus olsan da Ayn Rand bana en guzel hedıyeydı Deren.. Oncelıkle Ayn Rand a sonra da bana ılk Ayn Rand kıtabım Atlas Vazgectı yı veren Deren e tesekkurler..

semih boruçin / 6.04.2005 00:19:20
Şu yukarıdaki tayfa'nın yorumu tam bir saçmalık, ama bu görüşü savunan birinin de Ayn Rand hakkında bilgisi olamaz, çünkü o kadar tanınmış bir romancı değil, olsaydı da bu zihniyetteki kaç kişi onun tuğla kadar kitaplarını okur? Bu olsa olsa onun bütün internette sahte niklerle yazı yazmaktan başka işi olmayan hacker takipçilerinden biridir (asıl adı kmfaruk olan). Bence kimse safça o mail adresine mesaj falan atmasın. Bir sey yazacaksanız buraya yazın.

tayfa / 2.04.2005 09:06:50
AŞAĞIDAKİ YORUMUMA ELEŞTİRİLERİNİZİ semakocak@mynet.com ADRESİNE GONDEREBİLİRSİNİZ.... ayn rand.. amerikan emparyalizminin en buyuk silahlarından birisi... eğer biraz kitap okuyan ve araştırma yapan birisi iseniz bu yazarın kitaplarının amerika da incil den sonra en çok etkileyen kitaplar olduğunu anlarsınız. ve şu anda turkiye de baş örtü sorunumuymuş,sağcılık,solculuk,şuculuk, buculuk.... gibi sorunlar turetilmekte ve bizim genç beyinlerimiz avrupa ve amerikaya çekilmektedir. çağdaş amerikan yazarlarının vardığı kanı; ıyı bir gençlik sağlanmaz ise amerika yok olacaktır.bir düşünün bizi çağdaş olmanız için şunu bunu yapmalısınız diye oyalayıp gençliğimizi eşden almaya çalışıyorlar.en basıt örneği turkiye de baş örtüsünden dolayı okuyamayanlar avrupa ve amerika da çok rahat okuyorlar. ve korkunç gerçek amerika ve avrupa da yapılan bir çok bilimsel gelişmede bir turk insanın parmağı var... kulturumuzu elimizden almaya çalışanlara sesleniyorum: yıllarca felsefe gibi saçma sapan akıl oyunları ile bizleri yordunuz.ama turk evladı bunun farkında...VE BİR DAHA SİZE BOYLE ŞEYLER YAPMANIZA İZİN VERMEYECEK...

Mert Özkara / 29.03.2005 17:51:48
Bence eleştiriyi yazan, kadının ABD'yle ilgili gerçek hayattaki çok marjinal bi kaç görüşünü alıp aşırı abartmış. Sonuçta bu sadece bir romancı. Orhan Pamuk da muhteşem yazıyor, ama Ermeni olayıydı, Kürtlerdi gibi konularda söylediklerini çoğu kişi saçma buluyor, hatta öyle. Ama bu onu kötü yazar yapmaz ki. Önemli olan vurguladığı bireyselliği görmek, anlamak. Gerisi ayrıntı bence.

bahar / 28.03.2005 10:03:09
bireyselliği savunduğu için pek çok kimse onu sevmeyebilir. ama unutmamak gerekiyor ki evet bu yaşamda tek başımıza yaşıyoruz. bilmeliyiz ki acılar iki kişilik yaşanmıyor. diğer bir insanın bize verdiği sıkıntıyı neden tek başımıza yaşayalım? bence en başta onu reddetmek ve aklımızı kullanarak yaşamak gerekir.

serhat baran özaydın / 24.03.2005 14:39:15
her ne kadar insanlar ayn rand için ajan deselerde kitaplarında bulduğum eşsiz hazzı anlatmak çok zor 2002 yılında hayatıma giren bu yazar bana çok şey kattı.eminim okuyan herkes bana katılacaktır.

karisik / 16.03.2005 14:32:56
su sayfadaki Ayn Rand yorumuna bakar misiniz. Kafaniz karismasin ama http://www.geocities.com/in96158/rand.html

amca / 3.03.2005 23:45:24
Neden Ayn Rand ?? Cevap ;;;Dünya edebiyatı bir avuç kadardır. Başta klasikler olmak üzere diğer günceller gelir. Biraz tarih bilgisi ile pekiştiği zaman geriye fazla bir gizem kalmıyor. Bütün bunlar gercek insan değerleri olmayıp sonradan insanlar tarafından getirilen kurallar ve prensipler üzerine inşa edilmiştir. Biraz sanal biraz hayal biraz kabadayılık felan filan. Klasiklerin altına imzamı atarım ama Ayn Rand'a gelince o tek başına farklıdır. Yalnızdır. İnsanlar tarafından sonradan konulmuş kurallar arasında değildir. Doğuştan gelen acılar, yetenek ve başarı bu felsefenin ayrılan en büyük özellidir. Dünya tarihi Ayn Rand ve diğerleri olarak ikiye ayrılır. Bu kadar. Herşeyi baştan sona yeniden ele alan bu felsefenin ortaya çıkması insanlığa altın kase içinde verilmiş en büyük armağandır. Uzun uzun yorumlamadan anlamak kolay değildir. Sadece okumak yeterli değildir.

amca / 3.03.2005 22:56:52
Kesinlikle ayn rand okunmalıdır tartışmasız. Sadece okumak değil okullarda ders olarak okutulmalıdır. Eğer var olmak birey olmak istiyorsak bu şarttır. amca@mynet.com

aquatic / 26.02.2005 20:58:38
Saftorik arkadaşlar için yazıyorum, internette okudukları eleştrileri fazla kaale almasınlar. Birçok ayrıntılı ve abartılı eleştrinin yayıncılara ait olduğunu ve kitap satışlarını internet aracılığıyla bir nebze olsun arttırmaya çalıştıklarını unutmasınlar. Bir zamanlar, bekledikleri hasılatı yapamayan boktan filmleri, internetteki ilgili tüm siteleri gezerek değişik nickler kullanarak başyapıt diye pazarlayan sinemacılarla sıkı tartışmalarım olmuştu ve bu şahısları tanıyan bazı kişilerin bunları deşifre etmesiyle tahminlerim doğru çıkmış ve tartışma sona ermişti. Ben Ayn Rand'ın kitapları kötüdür demiyorum ama internet ortamında, hertürlü konuda, abartılı eleştrilere karşı kulağınıza küpe olsun diyorum.

aquatic / 24.02.2005 21:48:54
Irish Murdock'ı da okuyun derim size, bakalım bir daha Ayn Rand'ın kitaplarını elinize alıyor musunuz...

inferidii / 21.02.2005 13:25:51
Ayrıca Ayn Rand dan nefret eden kişiler tanıyorum. Heyy siz, geçmişinize bakın ve somut başarılarınızı sıralayın. yok değil mi? değişim gelişim olmalıdır.

inferidii / 21.02.2005 13:23:17
ilkokul çağlarından beri, ailem her yaptığım hiperaktifliğin arkasından "kime güveniyorsunda baş kaldırıyorsun" diye sordu. ben e güveniyorum. insanların başarısızlıklarının sebebi olarak gösterdikleri her türlü bahaneyi usta kalem darbeleri ile yıkan kadın , Ayn Rand. Karakterleri kahraman değil, sizden bizden kişiler. Tek farkları, onun bunun lafı ile değil, kendi başarıları ile motive olmaları. derim. Saygılar.

crescent / 17.02.2005 20:37:58
hayatın kaynağını okuyorum. türkçe hocası dönem ödevi olarak verdiği için. ilk başlarda çok sıkıldım ama şimdi çok sürükleyici geliyor. yorumları okuduktan sonra hemen kitabın başına oturdum. Herkese tavsiye ederim...

nihan / 29.01.2005 20:58:34
hayatın kaynağını okudum ve gerçekten çok beyendim.kitabı okuduktan sonra vay be dedirtecek güzellikte..bence Ayn Rand'ı okumamak gerçekten büyük bir eksiklik.okumayı seven herkese tavsiyem kesilikle ayn rand'ı okumalısınız....

ela / 24.01.2005 22:40:14
atlas vazgeçtiyi okuduktan sonra çevremdeki insalara, iş arkadaşlarıma yağmacı olup olmadıklarını anlamak için bakmaya başladım, hayatın kaynağından sonra da dünyada yaşayan herhangi bir insana aşık olamayacağımı anladım. sinan çetine sonsuz teşekkürler. en çok üzüldüğüm nokta ise 1943 de yazılan bu hazinenin ancak 2005 de elime geçmiş olması...

de_cedula / 13.01.2005 17:42:51
az önce, fatih altaylı'nın bugünkü köşe yazısını okudum; Ayn Rand'dan bahsediyordu..Bu abla kimdir diye internetten bakayım dedim (bakmaz olaydım)..Biyografisini okudum, yorumları okudum..Ben şimdi selametle kitapçıya gidiyorum..

fatihünal / 11.12.2004 20:28:07
valla ne deyim ben kitap okumayı sevmem ama hayal gücüm çok geniş ben yönetmen olacam.sizce yönetmen olmam için hangi üniversiteyi önerirsiniz?yazarsanız sevinirim.. fatihunal_444@hotmail.com

esra / 18.11.2004 09:34:03
ayn rand i bana hiçkimse tavsiye etmedi,adını da daha önce hiç duymamıştım. kitap evinde gezerken raflardan birinde gözucu ile atlas vazgeçtiyi gördüm. doğrusu beni adı etkiledi,çünkü bir gün atlas vazgeçerse ne olur, niye vazgeçmiyo diye düşünmüşümdür. korku ve suçluluk hislerinin nedenini insanın yüzüne bu kadar doğal bir şekilde vurabilen,insanın gözünü daha iyi açabilecek bir kitap bir daha bulacağımı sanmıyorum.

www.liberalhareket.org / 13.11.2004 18:57:53
ayn RAND,olmak yada olmamak cizgisi arasında insanın akli düşünceyle neler başaracağını tipik kahramanlar yaratarak insanlığın ufkunu açmıştır. "Ben, hürriyet ve serbestiyetimi hiçbir keyfî kanunla tahdid ettirmem." libertarian anarchist

yasemin / 12.11.2004 15:27:57
ayn rand mükemmel.herkese tavsiye ederim.okuyanlarda okumayanlara mutlaka tavsiye etsinler.....

serkan / 2.11.2004 05:11:48
İhtiyacımız Olan Felsefe.... Ayn RAND bu eseriyle aslında felsefenin bize ne kadar yakın olduğunu anlatıyor... Hatta felsefeden yoksun bir hayatın nasıl mahvolacağını deliileriyle ortaya koyuyor...Yaşadığımız hayatın felsefenin ta kendisi olduğunu gösteriyor...Ayn RAND'ı okuyalım, okutalım...:)) akadem100@yahoo.com

mehmet / 18.10.2004 16:55:26
Fountainhead ve Atlas Shrugged... aklı olan insanların hayatını değiştirebilecek 2 kitap.. www.bencil.org bu siteyi de takip edin...

sibel / 6.10.2004 14:43:43
hayatın kaynağını tavsiye ederim.

tugce / 22.09.2004 00:31:13
petrograd asitfenik kokuyodu..die baslio yasamak istiyorum..kitapla ilgili yorumlar genelde kominizmle ilgili.aslinda kominizm sadece cok kucuk bi kismi.kitap hayvani bi aski anlatiyo.siddetle tavsie ediyorum.roman kahramani olan kira yi kiskanmamak elde degil dogrusu. butun sorunlar karsisinda kustah bi tavirla dimdik duran bi kiz,okadar kustahtiki bunlari degistirmeye tenezzul bile etmedi.muhendis olup metalden kopru yapmayi pilanlayan kira,bir gece hic tanimadigi bi adama asik oldu ve gitti.ve kitap aslinda bu buyuk aski ve ugruna verilen mucadeleyi anlatiyo.ayn rand sonunda cok acimasiz olmus icinizden bu boyle bitmemeliydi diosunuz.biraksalar sabaha kadar bu kitapla ilgili yorum yaparim.. hatta okuyanlarin yorumlarini bekliyorum.hayatta sizin icin onemli ilan herseyi her varligi birakip onemsiz bi kotpantolon ve bi penye tisortle,sonunu bilmeden ,nereye gittigini bilmeden hatta ne yapacagini bilmeden ,sadece size uzanan o ele gidermiydiniz? cevabi evetse sizi anlatiyo bu kitap.. bu kitapla ilgili konusmak isterim dogrusu tugcedemiray@mynet.com

tugce / 22.09.2004 00:04:02
"yasamak istiyorum"ilk okudugumda 11 yasindaydim bisey anlamadigi icin kutubanenin icinde biyere firlattim aradan 5 sene gectiginde ustu tozlanmis bisekile buldum.kitabi actim buyuk harflerle yasamak istiyorum yaziyodu sonra kitaba bakarak ,bende.. cevabini verdim:) kitab sanki beni anlatiyodu.farkliligiyla ve kominizmle mucadele ederken sevdigini pesinden giden kiz.. sonunda soyle dior kira argounova: bir an yada sonsuzluk..bu neyi degistirir? kimsenin yenemeyecegi bi hayat var ,kira son kez gulumsedi..

catriel / 17.09.2004 04:20:42
yaşamak istiyorumu okudum harikaydı tavsiye ederim.egoyu okuduğumda ilk önce anlayamadım sıkıldım ama daha sonra öyle yalın ve öyle sarsıcı geldi ki..şimdi ise atlas vazgeçtiyi okuyorum.kitap bir roman ama karakterleri ve olayları anlatırken felsefeyi ve görüşlerini araya sıkıştırıyor ve sizi adeta uyandırmaya çalışıyor.

selam ben haco sarı haco / 8.09.2004 14:51:38
ismimi yazmayı unutmuşumda

/ 8.09.2004 14:48:30
canım bir kahve molası veremiyoruz çünkü kahve yok .bizde coca colayla aşkı hissediyomuşuz.seda öyle diyo hoho şimdi sizi övemiycem nane yaprağı aramaya çıkıyorum arkadaş hamile öptüm bbay

PINAR / 2.09.2004 14:47:41
John Galt kim ki !

muhammed / 30.08.2004 14:59:21
Howard Roark güldü

Berna / 28.08.2004 23:54:57
Atlas vazgeçti de hayatın kaynağı da süper kitaplar.Felsefesini bu kadar şahane karekterlerle örülü büyüleyici bir roman kurgusu ile anlatabilmesi Ayn Rand'a olan hayranlığımı bir kez daha arttırdı. Onun gibi insanların ve eserlerinin varlığını bilmek benim için yaşam enerjisi. Sahilde birinin elinde daha bu kitabın okunduğunu görmek gelecek yılarımız için beni umutlandırıyor. Onu okuyan ve seven herkese selamlar.

aslı çelik / 8.07.2004 16:15:59
merhaba ben ayn rand ı daha yeni keşfettim..ama pınar adlı kitabını bulamadım...bana bu konuda yardım ederseniz çok sevinirim.. email: avaslicelik@e-kolay.net

jale hepbasar / 14.06.2004 09:29:19
Tatil önerim. Yemekte diyet, kitapta asla. Tavsiye Ayn Rand, Sevgi Soysal, Batuhan İşcan,Dan Brown

Rcelik / 7.06.2004 20:58:55
Bu kitabı okuyun ve hayatın kaynağını öğrenin..

arzu / 3.06.2004 21:16:23
Pınar'ın çok eski bir basımını eski kitaplar satan bir dükkanda buldum.Yutar gibi okudum.Ayn Rand artık en favori yabancı yazarlar arasında benim için.Atlas Vazgeçti'yi okumak için sabırsızlanıyorum.

funda yılmaz / 29.05.2004 22:10:38
kuzenimin bu site tarafından keşfettiği bir yazar.önce ben i okudum ve atlas vazgeçtiyi resmen koşarak gidip aldım.mutlaka okunacaklar arasında bence.atlas vazgeçtinin birinci cildini bitirdim ve ikinci ciltdi okumak için sabırsızlanıyorum:)

/ 25.05.2004 21:12:36
tavsiye üzerine okudum bana kalırsa ayn rand toplumun zıtına gitmek için kasmış biraz toplumun yaptıkları yanlış akıntıya ters gidilmelidir gibi düşünceler ionun yaşamın kaynağı adlı kitabından çıkardım ayn rand bazı yerlerde haklı ama tamamen haklı diyemeyeceğim.

melis / 21.05.2004 13:09:20
ayn randı tavsıye uzerıne gecen sene hayatın kaynagıyla kesfettım ve arkadan butun kıtaplarını okudum. Bıreyın gelısmedıgı toplumda bıreysel olmak cok zor cokk

serkan / 3.05.2004 12:45:22
Kendimi bildim bileli yaşadığım hayatın bir senaryosu olduğunu düşünürdüm. Hep bu senaryonun bir gün sonrasını, bir yıl sonrasını ve özellikle de sonunu merak ederdim. İşte Ayn Rand Atlas Vazgeçti adlı romanıyla senaryodaki boşlukları doldurmama ve sonunun nasıl olması gerektiği konusundaki endişelerimi gidermeme yardımcı olmustur. "Daha önceden kördüm, artık görüyorum"

elif / 29.04.2004 09:52:38
hayatın kaynagı benim okuduğum ilk Ayn Rand kitabı idi. Muhtesemdi. Cok etkilendim. Daha sonra Atlas vazgecti bir ve ikiyi okdum simdi ucu bitirmek uzereyim. Ucude birbirinden heyecan verici bence. Ayn Rand felsefesine kitabındaki karakterlere hayran olmamak elde degil. Yasamak insan oglunun en buyuk erdemidir. benim burda kucuk bir elestirim olacak. Okuyanlar bilir. Kitapların önsözleri ile ilgili olarak. Serdar Erener'in yazılarını okurken cidden sinirlerime hakim olamadım. Neden mi? Bence Serdar bey Ayn Rand felsefesini tamamıylen yanlış anlamış. Hem de bastan sona. Hayatın kaynagı bence kesinlikle edinilmesi gereken kitaplığınızın en nadide kosesine layık bir eser. Ve hatta basucu kitabı olmalı. Digerlerinde sırf Serdar Erenerin yazıları var diye önsözleri pas geçtiğimi belirtmek isterim.

ali / 13.04.2004 01:26:32
ayrıca orijinal ingilizcelerinin kapaklarını aynen alıp sonra kapak tasarımına utanmadan imza atan sinan çetin ve serdar erener'i şiddetle kınıyorum.

ali / 13.04.2004 01:24:38
rand'ın türkçeye çevrilmiş tüm kitaplarını büyük bir afiyetle tüketirken aynı yoldan geçmiş olan onca insana da hak verdim. felsefesini süper-rasyonel temellerin üzerine yerleştirirken edebiyatın manevralarına da ustalıkla hakimiyet kuruyor. türkçe'ye çevrilmemiş olan kitaplarını da bulmanızı tavsiye ederim. sırf alışılagelmiş olduğundan normal olarak karşıladığımız öğretilerin saçmalıkları bu kadar mı güzel anlatılır...

Ecla / 31.01.2004 12:28:23
Atlas Vazgeçti,1.ve 2.ciltleri okudum.Gerçekten beni çok etkiledi,sanki bütün bildiğim doğruları yeni baştan sorgulamam gerekiyormuş hissini verdi.Herşey tersine dönmüş gibi,özellikle bize dayatılan şeylerin farkına daha çok varıyorsunuz.Plato yayıncılık ve tecrübeli çevirmen Belkıs Çorakçı ya çok teşekkürler.

/ 16.12.2003 18:20:39
ayn rand'ın "pınar isimli kitabını okuduktan sonra bir süreliğine kitapçılara giremedim. daha önce aklıma gelmeyen okumadığım egoizm fikrinin nasıl değerlendirildiğini gördüğümde etkilendim, açıkçası bilindik duygu ve düşüncelerin bilindik kalıplarda tekrar edilmesini her kitapta vardır. öyküsü konunun anlatımından biraz sıradan kalmakla beraber yine de yapılanların en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum.okuyun.tabi bulabilirseniz.

shameles / 8.11.2003 12:23:12
kitabı bu kitabın yayına hazırlığını yapan hocam Sinem Akça'nın isteği ile okudum. Yaklaşık 6 ay önce askere geldim ve bu 15 ayı hayatımdan silmek yerine kitap okuyarak değerlendirmeye karar vermiştim. Kitabın tekrar basılmasına aracılık eden plato film'e teşekkürler. Tabi en çokda Ayn Rand'a bu kitabı yazdığı için teşekkür ederim

emrah / 21.10.2003 20:55:56
orhan pamuk un bir romanı şöyle başlıyor 'bir kitap okudum ve hayatım değişti' gerçektende bu kitap için söyleecek bir şey bu öylece kitapçıda gördüm ne duymuştum nede tavsiye edilmişti bana Allah'ın bir lûtfu heralde herkese tavsiye ederim kitabı okuyup beğenenlerle irtibat kurmak isterim 05354505939

ayşegül / 17.09.2003 16:49:35
yaklaşık 6 sene önce pınar kitabını okuduğumda doğrusu hiç zevk alamamıştım. kahramanı tanrısal denecek kadar kusursuzdu ve ben kahramanlardan nefret ederim. açıkçası uzun bir müddet kitabın kütüphanede durduğu yere sıkıntıyla baktım. derken sinan çetinin belkıs dişbudak çevirisiyle ayn rand kitaplarını yeniden yayınlamaya başladığını öğrenince atlas vazgeçti'yi aldım ve okudum. laissez-faire kapitalizm de denen ve bireyci felsefeyi öne çıkaran objektivisti gayet iyi özetlediğine inanıyorum. ancak yoğun komunist karşıtı propaganda yapıcam gayesiyle bir roman yazarına göre fazlasıyla kasılarak karakterler oluşturması beni çok bunalttı okurken.. yine de gözden kaçırılmaması gereken bir yazar ve holistik (bütüncül) bakış açısıyla okunursa daha fazla verim alınabilir diye düşünüyorum.

Mert / 13.09.2003 01:11:12
Kesinlikle ayn rand okunmalıdır.

canan / 26.08.2003 17:59:09
Sadece hayatın amacını okudum. Karışık geldi açıkçası. Bu bir çeşit felsefe bu tamam ama ne bileyim yada ben anlayamaz zamnaımdaydım. Belki bir daha okumam lazım. Sonuçta dünyaya mal olmuş bunuda yeni fark etim.
İsim:
Yorum:
Resimdeki karakterleri aynen yazınız: This Is CAPTCHA Image
 

YukarıArkadaşlarınıza önerir misiniz?

Yazılarınızı buradan yollayabilirsiniz!KAHVE YANINDA DERGi

Hoşgeldiniz
Arşivimiz
Yazarlarımız
Manilerimiz
E-Kart Servisi
Sizden Yorumlar
KÜTÜPHANE
SANAT GALERiSi
Medya
İletişim
Reklam
Gizlilik İlkeleri
Kim Bu Editör?
SON BASKI (HTML)
YILDIZ FALI
GÜNÜN
ŞARKISI
(Yeni)
ÖZEL DOSYALAR

ATA'MA MEKTUBUM VAR
Milenyumun Mandalı
Café d'Istanbul
KIRKYAMA
KIRK1YAMA
KIRK2YAMA
KIRK3YAMA
ZAVALLI BİR YOKOLUŞ
11 EYLÜL'ÜN İÇYÜZÜ
Teröre Lanet!
Kek Tarifleri
Gezi Yazıları
Google
Web KM

Uygulama : Cem Özbatur